Biely Potok

Do Bielego potoka możemy dotrzeć po wyznaczonych trasach z Spiszskiej Nove Vsi i Dedinek. Większa część doliny, którą przecieka Biely potok, należy do narodowego rezerwatu przyrodniczego Kyseľ. Biely potok jest dopływem Hornadu i jego źródło znajduje się w wysokości 900 metrów na północnych zboczach Geravy. Na jego górnym cieku rozciąga się basen wodny Klauzy. Ten basen wodny w przeszłości był wykorzystywany głównie do spływania drzewa do miasta Smiżany. Tak jak na rzece Hornad, tak również tutaj możemy się spotkać z stosunkowo wysokimi formacjami kanionowymi. W okolicach Bieleho potoka znajdują się liczne cele turystyczne, jak np. Tomaszovsky vyhľad, Sokolia dolina i Geravy.
Biely Potok Biely Potok
Biely potok
Biely Potok Biely Potok
Biely potok
Biely Potok Biely Potok
Biely potok